expats

Het leven als expat kan moeilijk en psychologisch zwaar zijn door de intensiteit van de veranderingen in leef- en werkomstandigheden en de culturele en relationele problemen die ermee gepaard gaan.

Ik begeleid expat-adolescenten en -volwassenen in verband met onderstaande thema’s:

Expats/Diplomatie

Moeite met het beheersen van emoties
Moeite om in het hier en nu te zijn
Problemen in verband met stressmanagement
Een doel vinden in je leven
Communicatie- en begripsproblemen
Specifieke situaties in verband met expatriëring en de uitdagingen ervan
Voorbereiding van vertrek naar het buitenland of repatriëring
Moederschap en expatriëring
Uitputting als gevolg van het expatleven
Eenzaamheid, depressieve gevoelens
Angst
Relatieproblemen
Emotionele afhankelijkheid
Huiselijk geweld
Hoog potentieel/hoogbegaafdheid
Werk-/studiegerelateerde problemen
Identiteit, seksualiteit, gendertransformatie

WERKSITUATIES

Gebrek aan betekenis in je professionele leven
Verlangen om een nieuw professioneel project op te zetten om een ondernemerstraject te starten
Twijfel over je professionele oriëntatie, heroriëntatie
Evaluatie van vaardigheden
Conflictsituaties op de werkplek
Moeilijkheden bij interculturele communicatie
Evenwicht tussen werk en privéleven
Burn-out, pesterijen, geweld op het werk, enz.