Organisations

Ik bied klinische en institutionele supervisie aan organisaties en bedrijven. Het doel van deze supervisies is teams te begeleiden naar een beter welzijn en een harmonieuze werking waarbij het welzijn van de werknemers en de prestaties van de organisatie of het bedrijf worden gecombineerd.

De organisatorische uitdagingen van teamwerk kunnen soms complex zijn. De hulp van een externe persoon kan een reëel perspectief bieden op de dysfuncties van het team en helpen vastgeroeste dynamieken weer nieuw leven in te blazen.

Deze supervisies kunnen op regelmatige basis preventief worden georganiseerd om de goede werking van een bestaand team te garanderen, maar ze kunnen ook nuttig zijn in een meer acute situatie van verandering of crisis.

De modaliteiten voor de organisatie van deze supervisies worden besproken tijdens een intakegesprek. Dit eerste gesprek is een gelegenheid om de verwachtingen en behoeften van de organisatie in te schatten, waardoor vervolgens een aanpak op maat kan worden ontwikkeld.

Supervisies kunnen een krachtige hefboom zijn in de volgende situaties: organisatorische veranderingen, groot verloop, interculturaliteit, interpersoonlijke conflicten, communicatieproblemen, vertrouwenskwesties, voorbereiding op een job in het buitenland, enz.